Medewerkers van het gerecht

Zoveel verschillende rechtbanken voor zoveel verschillende zaken. Dus zijn er heel wat medewerkers nodig om alles op rolletjes te laten lopen.

De gerechtsdeurwaarder
De gerechtsdeurwaarder bezorgt een officiële oproepingsbrief (dagvaarding) aan de mensen, waarin hij meedeelt wanneer ze voor de rechter moeten verschijnen en voor welke rechter. Hij bezorgt de mensen ook de uitspraken (beslissing) van de rechtbank en zorgt ervoor dat die beslissing wordt uitgevoerd.

Dat kan betekenen dat hij geld moet innen, dat hij iemand die al lange tijd geen huishuur meer betaalde uit de woning moet zetten, of dat hij de bezittingen van iemand openbaar moet verkopen.

De advocaat
Je kunt je advocaat alles vertellen. Hij is immers gebonden door het beroepsgeheim. Dus, alle informatie die je hem geeft, is strikt vertrouwelijk.

De advocaat heeft drie belangrijke taken tegenover zijn cliënt: raad geven, bemiddelen en verdedigen.

  • raad geven: de advocaat geeft praktisch advies en nuttige raad om problemen te vermijden.
  • bemiddelen: de advocaat streeft naar een minnelijke oplossing en onderhandelt daarvoor in naam van zijn cliënt met de tegenpartij.
  • verdedigen: de advocaat is de woordvoerder van zijn cliënt die in zijn rechten wordt bedreigd. Hij verdedigt met zijn grondige kennis van de wetgeving de belangen van zijn cliënt tegenover de rechter.

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt de samenleving.

  • Het brengt burgers die strafbare feiten gepleegd hebben voor de rechter.
  • Het kan onderzoeksrechters de opdracht geven een onderzoek te starten.
  • Het Openbaar Ministerie geeft advies aan de rechtbank, bijvoorbeeld bij een faillissement of bij een echtscheiding waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn.

De rechter
De rechter doet een uitspraak over de geschillen die hem zijn voorgelegd.

De griffier
De griffier werkt op de rechtbank en is verantwoordelijk voor de organisatie van de dagelijkse werking van de rechtbank.