Rechten van de minderjarige

Vanaf twaalf jaar

 • Vanaf twaalf jaar moet je toestemmen met je eigen adoptie
 • Wanneer je geadopteerd wordt, kunnen je nieuwe ouders aan de rechtbank vragen om je voornaam te wijzigen. Wanneer je dan minstens twaalf jaar oud bent, zal je voornaam enkel met jouw toestemming kunnen wijzigen.
 • In principe moet je vanaf twaalf jaar toestemming geven wanneer een persoon je wil erkennen als zijn of haar kind zodat hij of zij ouderlijk gezag over je kan uitoefenen
 • Vanaf twaalf jaar moet de familierechter je verplicht inlichten over je recht om gehoord te worden in gerechtelijke procedures die over jou gaan zoals bv. procedures over de uitoefening van het ouderlijk gezag of de verblijfsregeling wanneer je ouders gescheiden zijn. Je bent niet verplicht om op de uitnodiging om te worden gehoord in te gaan.
 • Vanaf twaalf jaar heb je als kind in de jeugdhulp het recht om in te stemmen met vrijwillige jeugdhulp (dit wil zeggen zonder dat een rechter wordt ingeschakeld), het recht om niet tegen je wil van je ouders gescheiden te worden, het recht op toegang tot je dossier
 • Vanaf twaalf jaar krijg je automatisch een identiteitskaart.

Vanaf zestien jaar

 • Vanaf zestien jaar mag je met een bromfiets rijden
 • Vanaf zestien jaar kan je zelf kinderbijslag ontvangen als je alleen woont en je adres wijzigt (dit moet met toestemming van je ouders zolang je geen achttien jaar bent)
 • Vanaf zestien jaar mag je op café een pintje bestellen, sterke drank is nog niet toegelaten
 • Vanaf zestien jaar mag je geld afhalen van de spaarrekening die je zelf geopend hebt
 • Vanaf zestien jaar kan je door de jeugdrechter voor ernstige misdrijven uit handen gegeven worden aan de strafrechter
 • Vanaf zestien jaar kan je een testament opstellen
 • Vanaf zestien jaar kan je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand aangifte doen dat je van geslacht wenst te veranderen en dat dus het geslacht vermeld in je geboorteakte niet overeenstemt met wat je innerlijk voelt. Je ouders of wettelijke vertegenwoordiger moeten je bijstaan bij de aangifte. Weigeren zij dat, dan kan je de familierechter vragen om de aanduiding van een voogd ad hoc die je zal bijstaan.
 • Vanaf zestien jaar mag je seksuele betrekkingen hebben met je lief voor zover hij of zij ook minstens zestien jaar is.