Ook jongeren hebben recht op een advocaat

Interview met Geert Decock, advocaat

Geert Decock is al ruim 25 jaar advocaat in Gent en heeft veel ervaring in het jeugd- en familierecht. Daarnaast werkt hij in tal van projecten en organisaties mee aan een optimale rechtsbescherming van minderjarigen, dat wil zeggen ervoor zorgen dat de rechten van minderjarigen gerespecteerd worden.

Waarom heeft u ervoor gekozen om in het jeugdrecht te specialiseren ?
Toen ik begon als advocaat, was er nog geen sprake van juridische ondersteuning voor minderjarigen. Zolang de rechter geen definitieve beslissing nam in een jeugddossier, had een minderjarige nog geen advocaat. Hij of zij kon soms al vele maanden in een instelling geplaatst zijn zonder een advocaat te hebben gezien.

We zijn dan begonnen met die juridische hulp of bijstand zodra een minderjarige voor het eerst voor de jeugdrechter moest komen. Langzamerhand werd ons experiment groter en werd ook de wet veranderd, zodat jongeren nu altijd recht hebben op een advocaat, zelfs nu al vanaf dat ze een eerste keer worden verhoord. Zo ben ik in die specialisatie gerold.

Wat mag een minderjarige verwachten als hij/zij wordt opgeroepen om bij de rechter te komen?
Als de ouders scheiden kan een minderjarige langsgaan bij de familierechter voor een gesprek. Mijn ervaring is dat de rechters doorgaans zeer aandachtig luisteren; ze hechten zeker en vast belang aan de mening van de jongere. Ze zijn doorgaans ook discreet. Als tijdens het verhoor bepaalde zaken aan bod komen waarvan de jongere niet wil dat zijn ouders ze te weten komen, kan hij ook altijd vragen aan de rechter om die niet op te nemen in het verslag van het verhoor.

Wie voor een misdrijf voor de jeugdrechter moet verschijnen, kan soms nog op begrip rekenen, juist omdat hij minderjarig is. Maar de rechter zal hem toch zeker op zijn verantwoordelijkheid wijzen, hem aansporen om zijn leven te beteren en wellicht ook een sanctie opleggen (nu noemen ze dat nog een ‘maatregel’).

Hoe kan een minderjarige met problemen het beste in contact komen met een jeugdadvocaat?
Soms zal het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) een jeugdadvocaat aanbevelen. Ook bij de kinderrechtswinkel of het kinderrechtencommissa­riaat kan je worden doorverwezen naar een advocaat gespecialiseerd in jeugdzaken. Maar je moet die omweg niet maken. Gewoon zelf een kijkje nemen op www.jeugdadvocaat.be of www.advocaat.be waar je de opgeleide jeugdadvocaten terugvindt, dan kan je de advocaat uit je buurt rechtstreeks contacteren. Het advies is gratis.

Moeten de ouders er altijd bij zijn als een minderjarige met een advocaat spreekt?
Neen, absoluut niet. Integendeel, minderjarigen hebben het recht om ongestoord en in alle vertrouwen te spreken met hun advocaat. Essentieel voor het beroep van advocaat is trouwens het beroepsgeheim: je mag er op rekenen dat de informatie die je meedeelt aan je advocaat niet openbaar wordt gemaakt (en dus ook niet wordt doorverteld aan je ouders). Wat niet wil zeggen dat de advocaat geen contact mag hebben met de ouders, maar enkel en alleen wanneer de
minderjarige dat zelf duidelijk vraagt.