Jeugdrecht: Wat is er nieuw?

Na een lang wetgevingsproces werd de jeugdhulpverlening in Vlaanderen gereglementeerd onder de verzamelnaam ‘integrale jeugdhulp’ (hierna IJH).

Wat?

IJH staat voor de hulp die jongeren kunnen krijgen in Vlaanderen.

Hoe?

Twee decreten:

 • Het decreet ‘integrale jeugdhulp’ (sinds 2014) wil organisaties bij wie jongeren terechtkunnen, beter laten samenwerken zodat jongeren sneller en beter geholpen worden.
 • Het decreet ‘Rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp’ (sinds 2006) regelt dan weer de verhouding tussen de jongeren en de organisaties binnen de IJH.

Welke organisaties bestaan in de jeugdhulp?

Als jongere in de IJH heb je recht op:

 • Hulp
 • Duidelijke informatie
 • Een eigen keuze of je de hulp wilt of niet
 • Respect voor je gezinsleven
 • Inspraak in de jeugdhulp
 • Een dossier over je jeugdhulpervaringen
 • Bijstand van iemand die je vertrouwt
 • Privacy
 • Een menswaardige behandeling
 •  Het uiten van een klacht.