Wat is recht?

Pesten kan niet…
Een rood licht negeren is levensgevaarlijk…
Met mes en vork eten, is beleefd…
Roken in de klas mag niet...

Voor alles en nog wat bestaan er regels.
Zowel thuis, op school, in het jeugdhuis…
Maar ook in de maatschappij. Deze regels geven ons leven structuur.
Want ze bepalen wat mag, wat niet mag en wat moet.
De regels voor onze samenleving liggen officieel vast in wetten en voorschriften.

Die wetten en voorschriften vormen samen het recht.

De scheiding der machten

In een moderne democratie zoals België leiden verschillende instellingen het land. Dat beheer van ons land is verdeeld over de drie machten:
-    de wetgevende macht
-    de uitvoerende macht
-    de rechterlijke macht

Deze machten kunnen elkaar wederzijds controleren en beperken:  

de wetgevende macht (het parlement) vaardigt de algemene regels uit die gelden tussen de burgers onderling en de burgers en de overheid. En het zijn ook de burgers die de leden van de wetgevende macht – het parlement – verkiezen.

de uitvoerende macht (de regering) moet de algemene regels die het parlement heeft opgesteld, in de praktijk uitvoeren. De regering moet zich trouwens ook verantwoorden voor het parlement.

de rechterlijke macht (het gerecht) spreekt recht wanneer er conflicten ontstaan. Zowel tussen burgers onderling, als tussen de burgers en de overheid.
Hierbij moet de rechter niet alleen burgers veroordelen of straffen. Hij moet vooral bescherming en verdediging bieden wanneer de rechten van de burgers geschonden of bedreigd worden.