Wat is recht?

Pesten kan niet…
Een rood licht negeren is levensgevaarlijk…
Met mes en vork eten, is beleefd…
Roken in de klas mag niet...

Voor alles en nog wat bestaan er regels.
Zowel thuis, op school, in het jeugdhuis…
Maar ook in de maatschappij. Deze regels geven ons leven structuur.
Want ze bepalen wat mag, wat niet mag en wat moet.
De regels voor onze samenleving liggen officieel vast in wetten en voorschriften.

Die wetten en voorschriften vormen samen het recht.

De rechtsstaat

Eén van de kenmerken van een democratie is dat ze haar burgers beschermt tegen de willekeur van de overheid.

Immers, in een democratische rechtsstaat moet de overheid zich houden aan het recht, waarvan zij de toepassing verzekert. Terwijl de bevoegdheid van de overheid beperkt is door de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers.

Een maatschappij waar zowel de burger als de overheid gebonden zijn aan het recht, noemen wij een rechtsstaat.

Maar dat er grondwettelijke regels bestaan over de rechten en vrijheden van de burgers, is niet voldoende. Men spreekt pas van een echte rechtsstaat wanneer de burgers de overheid en de medeburgers kan dwingen tot het naleven van die rechten.

Een essentieel onderdeel van een rechtstaat is een onafhankelijke rechterlijke macht.