Medewerkers van het gerecht

Zoveel verschillende rechtbanken voor zoveel verschillende zaken.

Dus zijn er heel wat medewerkers nodig om alles op rolletjes te laten lopen.

Hier vind je de voornaamste beroepen binnen het gerecht en hun taken.

Het openbaar ministerie

Het openbaar ministerie vertegenwoordigt de samenleving.

Het brengt burgers die strafbare feiten gepleegd hebben voor de rechter.

Het kan onderzoeksrechters de opdracht geven een onderzoek te starten.

Het openbaar ministerie geeft advies aan de rechtbank, bijvoorbeeld bij een faillissement of bij een echtscheiding waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn.