Juridische bijstand

In sommige gevallen kunnen mensen naar een advocaat stappen voor gratis of gedeeltelijk gratis hulp.

Eerstelijnsbijstand (meer info)

Iedereen kan gratis een eerste richtinggevend juridisch advies krijgen van een advocaat. Daarvoor kan je terecht op zitdagen en spreekuren georganiseerd door de commissie voor eerstelijnsbijstand. De advocaten geven je raad over hoe je je probleem het best aanpakt.
Je vindt de commissie voor eerstelijnsbijstand onder meer in gerechtsgebouwen en justitiehuizen.

Tweedelijnsbijstand (meer info)

Mensen zonder of met een beperkt inkomen kunnen geheel of gedeeltelijk gratis een beroep doen op een advocaat.
Zij krijgen dan een pro Deo-advocaat toegewezen door het bureau voor juridische bijstand. Ook elke minderjarige (

Probleemsituaties met kinderen

Voor jongeren die een misdrijf hebben gepleegd of ernstige problemen hebben in hun thuissituatie bestaan er specifieke maatregelen. Men maakt eerst en vooral een onderscheid tussen MOF-ers en POS-ers.

  • POS: dit zijn problematische opvoedingssituaties. Bijvoorbeeld jongeren die mishandeld worden, of ouder(s)hebben die niet voor hen kunnen zorgen.
  • MOF: dit is een als misdrijf omschreven feit voor de leeftijd van 18 jaar. Bijvoorbeeld diefstal, slagen en verwondingen, brandstichting, stalking (al dan niet op Facebook).De jeugdrechter is voor deze zaken bevoegd. Hij kan ook maatregelen treffen ten aanzien van de ouders.

Vind een advocaat voor jongeren op
www.jeugdadvocaat.be