Eerlijk proces

Elke burger heeft recht op een eerlijk proces. Dat recht wordt verzekerd door de Belgische grondwet en internationale verdragen.

De minderjarige en een proces

Procesonbekwaam
Een minderjarige of iemand jonger dan 18 is ‘procesonbekwaam’. Dat wil zeggen dat hij of zij niet zelf naar de rechter kan stappen om voor zijn of haar rechten op te komen. Iemand anders kan hem of haar dan ook niet in een gerechtelijke procedure betrekken. Als het toch tot een proces komt, wordt de minderjarige door de ouders of voogd vertegenwoordigd.

Het recht om gehoord te worden
Als minderjarige heb je wel het recht om gehoord te worden in zaken die je persoonlijk aanbelangen zoals bij de echtscheiding van je ouders.

Uitzonderingen waarbij je als minderjarige wel partij bent in een proces:

  • Als je de wet overtreedt of in een moeilijke situatie verkeert. De bijstand van een advocaat voor de jeugdrechtbank is altijd vereist. De overheid betaalt de kosten van je advocaat.
  • Bij een ernstig misdrijf vanaf 16 jaar (waaronder ook een verkeersovertreding).
klik hier voor meer informatie over juridische bijstand