Hof van assisen

Zware strafbare feiten of misdaden (meestal moorden) worden door het hof van assisen behandeld.

Hier oordeelt een jury van twaalf gewone mensen over de schuldvraag.