Het vredegerecht

De vrederechter staat het dichtst bij de mensen.

Deze rechter behandelt hoofdzakelijk problemen binnen het gezin of de familie, of problemen tussen huurders en verhuurders van een woning.

Of ook nog allerlei andere conflicten over zaken met een waarde tot 1860 euro.