Het hof van beroep / arbeidshof

Als de veroordeelde partij niet akkoord gaat met het vonnis of de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg of de arbeidsrechtbank, kan ze beroep aantekenen.

De zaak moet dan opnieuw onderzocht en beoordeeld worden.

Dit gebeurt door rechters die in het hof van beroep of het arbeidshof zetelen.