Het Grondwettelijk Hof

Dit rechtscollege gaat na of wetten niet in strijd zijn met de grondwet en internationale verdragen.

Het regelt ook eventuele geschillen tussen het Nederlandstalige, het Franstalige en het Duitstalige landsgedeelte.