De rechtbank van koophandel

De rechtbank van koophandel doet uitspraak over problemen of geschillen tussen handelaars of ondernemers.

Bijvoorbeeld:

- bij faillissementen

- bij het niet betalen van facturen