De rechtbank van eerste aanleg

Als je een geschil hebt over iets dat meer dan 1860 euro waard is, moet je naar de rechtbank van eerste aanleg.

Maar de rechtbank van eerste aanleg doet ook uitspraak in hoger beroep over beslissingen van de vrederechter en van de politierechtrechter in burgerlijke zaken.