De politierechtbank

De politierechter oordeelt vooral over verkeersovertredingen en geschillen die te maken hebben met het verkeer.

Maar ook een reeks andere taken zoals het bewaken van de orde en de veiligheid bij voetbalwedstrijden of betogingen, valt onder de bevoegdheid van de politierechtbank.

Wie niet akkoord gaat met de uitspraak van de politierechter, kan beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg.