De jeugdrechtbank

De jeugdrechtbank is een speciale afdeling van de rechtbank van eerste aanleg.

Deze rechtbank lost voornamelijk problemen van en voor minderjarigen (<18) op.

Bijvoorbeeld:

- bij problemen tussen ouders en minderjarige kinderen

- drugsgebruik van minderjarigen

- vandalisme door minderjarigen