De arbeidsrechtbank

Deze rechtbank behandelt problemen tussen werkgever en werknemer.

Bijvoorbeeld:

- bij ontslag

- bij werkloosheid

- bij arbeidsongevallen

- bij problemen in verband met het pensioen.